Romelaëre Ponds Reserve Clairmarais (9)Het Nationaal en Natuurreservaat, beheerd door Eden 62, maakt het mogelijk talrijke vogelsoorten te beschermen en te observeren.
©Vijverreservaat Romelaëre de Clairmarais|Eden 62

De geschiedenis van de Audomarois moerassen

De Marais Audomarois wordt erkend als een van de mooiste moerassen van Frankrijk, met een uniek en goed bewaard ecosysteem en een opmerkelijk cultureel en historisch erfgoed.

De oorsprong...

Onder zijn natuurlijke uiterlijk verbergt het moeras van Audomarois zijn geheimen. Welke bezoeker zou vermoeden dat de rivieren waarop het moeras bevaart in feite het resultaat zijn van het harde werk van de mannen van het moeras, de “brouckaillers” en dat al sinds de 12e eeuw? De ontwikkeling van het moerasland vond geleidelijk plaats onder impuls van de abdijen. Dit hield in dat de afvoer van water naar zee werd aangemoedigd, waardoor het moerasgebied geleidelijk droog kwam te liggen. Dit werd gevolgd door het graven van rivieren die “wateringues” werden genoemd en sloten die “watergangen” werden genoemd. In slechts een paar eeuwen tijd veranderde het moeras van een “moeras vol bossen” in een georganiseerd moeras met meer dan 15.000 percelen land en water, doorkruist door 800 kilometer aan kanalen.

Tegelijkertijd ontwikkelden de bewoners van het moeras hulpmiddelen om dit land optimaal te benutten: twee eikenhouten boten, de bacove en escute, en hulpmiddelen voor het graven of onderhouden van de kanalen: grèpe, weslag, baguernette… Maar het grote onderscheidende kenmerk van het moeras blijft het feit dat het voornamelijk sinds de 12e eeuw wordt verbouwd voor de groenteteelt. Bepaalde groentesoorten hebben de eeuwen overleefd en maken nu integraal deel uit van het erfgoed van het moeras.

Vier hoofdpijlers

Vier belangrijke pijlers vormen vandaag de dag de basis van het moeras: het moeras van de tuinderijen, het bewoonde moeras, het water en de biodiversiteit.

De oppervlakte van het moeras is 3.726 hectare.Dit uitzonderlijke gebied heeft zijn koninginneteelt weten te behouden, namelijk de zomerbloemkool, waarvan Saint-Omer de Franse hoofdstad is. Er worden ook nog zo’n vijftig verschillende groenten verbouwd op het moeras, voornamelijk door producenten die rechtstreeks of op markten verkopen.

Het bewoonde moerasgebied heeft een aantal duidelijk zichtbare kenmerken. De buitenwijken Haut-Pont en Lyzel en de rue de la poissonnerie waar de meeste tuindersfamilies nog steeds wonen. Hier woonden ook de botenbouwers die hun naam gaven aan de rue des faiseurs de bateaux.

Water en biodiversiteit zijn alomtegenwoordig op het moeras. Wat is er natuurlijker dan een moeras met water… op het moeras beslaat het water van rivieren en vijvers 5.000.000 m²! Met meer dan 700 strekkende kilometer aan kanalen, bieden de moerassen een breed scala aan levensomstandigheden voor flora en fauna en zijn ze de thuisbasis van vele soorten: 50% van de waterflora van de regio gedijt in de moerassen, net als meer dan 230 vogelsoorten waaronder ijsvogels, futen en witte ooievaars… Een echt eiland van biodiversiteit in het hart van Nord-Pas de Calais.

Een regio erkend door prestigieuze labels

In het hart van het Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale: Het park beslaat 154 gemeenten, waaronder de Audomarois en moerasgebieden. Het label Regionaal Natuurpark is een nationaal label dat wordt toegekend aan kwaliteitsgebieden waarvoor verbintenissen zijn vastgelegd in een handvest. Het huidige handvest van het Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale is toegekend voor de periode 2014-2025.

Ramsar: Deze aanwijzing vormt voor elk van de betrokken wetlands een label van internationale erkenning, en geen wettelijke bescherming of bindende maatregel. Het benadrukt de noodzaak om de ecologische kenmerken en de rijkdom van deze gebieden te behouden en in stand te houden door een rationeel gebruik van hulpbronnen. Het is dus de taak van elke inwoner, elke gebruiker die in een wetland woont, het beheert of gebruikt, en van de overheid om deze leefomgeving op lange termijn in stand te houden. Bijgevolg staat “verstandig gebruik” centraal in het behoud en het duurzame gebruik van wetlands en hun hulpbronnen, in het belang van de hele mensheid.

Marais Audomarois Biosfeerreservaat:De gebieden die als “biosfeerreservaten” zijn aangewezen door het UNESCO-programma “Mens en de biosfeer”. Dit programma is gericht op het beantwoorden van drie belangrijke vragen:

Hoe kunnen we zowel een gezond milieu als een sterke economie voor vandaag en morgen garanderen?
Hoe kunnen we kwaliteitsgegevens genereren en deze delen om effectieve beslissingen te nemen?
Wat zijn de concrete voorbeelden van duurzame ontwikkeling waar we van kunnen leren?

Le
meilleur

du pays
de Saint-Omer

Sluiten